Veel mensen hebben schrik voor de tarieven die advocaten hanteren. Advocaten zijn door hun graad van specialisatie en de intensiteit van hun werk nu eenmaal niet goedkoop.Toch zal een afweging van de kosten en de baten u vaak verrassen.

Transparantie en duidelijkheid moet hier altijd het sleutelwoord zijn. Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet om u te informeren bij Mr. Nies. U zal hier altijd een eerlijk antwoord op mogen verwachten. Hieronder geeft hij reeds een aantal belangrijke richtlijnen aan.

Eerste consultatie: gratis

De eerste consultatie is gratis en vrijblijvend. Duidelijker kan het niet.

U weet na een dergelijke consultatie waartoe en waaraan, en u bent vervolgens vrij om te beslissen welke stap we vervolgens zullen zetten, of niet.
Bedoeling is namelijk de drempel lager te maken, zodat iedereen tijdig toegang krijgt tot juridisch advies.

Kosten

Een onvermijdelijk onderdeel van de factuur van advocaten zijn de kosten. Mr. Nies tracht deze kosten zo laag mogelijk te houden. Door geen nodeloze kosten te maken, worden de kosten beperkt.
Hij rekent volgende kosten aan (let op: alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW):

  • Opening dossier: € 50,- / dossier + BTW
  • Brieven per gewone post: € 10,- / brief
  • Kilometers: € 0,50 / km
  • Kopies: € 0,25 / blz.
  • Aangetekende zending: supplement van € 5,13 / aangetekende brief (let wel: meestal wordt een aangetekende brief aan forfait gerekend van € 50,00 excl. BTW, waarin deze kostprijs, maar ook de erelonen inbegrepen zijn)

Erelonen - Gewoon tarief

Mr. Nies werkt met een basistarief per uur. Op dit tarief worden tal van correcties aangebracht, zoals de inzet van het dossier (het bedrag waarover het gaat), de graad van specialisatie en moeilijkheid (de ene zaak is eenvoudiger dan de andere), wanneer de tegenpartij verstek laat gaan bij een procedure of geen betwisting (meer) voert enz.
Bespreek dit volledig vrijblijvend tijdens uw eerste consultatie.

Pro Deo?

Mr. Nies behandelt nog maar weinig pro Deo-zaken, behoudens voor bestaande cliënten of cliënten die doorverwezen werden.
Als u voor pro Deo in aanmerking denkt te komen (de tarieven vindt u hier: http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Pro%20Deo/inkomensgrenzen010416.pdf), meldt dit dan bij het maken van een afspraak. Indien u dit niet zelf vraagt of meldt, wordt u geacht het normale tarief te accepteren.

Erelonen - verminderd tarief

Sommige cliënten hebben niet de mogelijkheid om de 'normale' factuur van een advocaat te betalen. Indien zij ook buiten het pro Deo-systeem vallen (er zijn inkomstengrenzen van toepassing), is dit vaak een probleem.
Mr. Nies hanteert verminderde tarieven voor mensen die het financieel niet breed hebben, maar die niet in aanmerking komen voor pro Deo-advocaten.
De tarieven worden dan in samenspraak met de cliënt aangepast, rekening houdend met de financiële situatie van de cliënt (die u wel dient aan te tonen).
Ook wordt in dergelijke gevallen een nog grotere spreiding van de kosten en erelonen nagestreefd.
Bespreek dit geheel vrijblijvend tijdens uw eerste consultatie al.

Erelonen - Forfait

Sommige zaken laten toe om aan een forfait of vaste prijs te werken. U weet vooraf wat uw zaak u gaat kosten.
Invordering van uw facturen bij wanbetalers wordt meestal volgens een forfaitsysteem aangerekend.
Maar ook eenvoudige zaken, zoals een huurzaak waarbij verstek gevorderd zal worden etc. kan onder het forfaitsysteem vallen.
Ook het verzenden van een ingebrekestelling zonder verder gevolg wordt aangerekend aan een forfait van 50,00 euro + BTW.

Provisies / voorschotten

Advocaten zijn deontologisch verplicht om provisies aan te rekenen. Door een spreiding van de kosten en erelonen, voorkomt u dat u op het einde van de rit plots een hoog bedrag ineens moet betalen. Bovendien behoudt u zo een goed overzicht over hoe de kosten worden aangerekend enz.

Problemen?

Indien u moeilijkheden hebt met het betalen van uw rekening, praat er gerust over met Mr. Nies.
Hebt u vragen bij de aangerekende kosten & erelonen, vraag er gerust naar. U krijgt een duidelijk en eerlijk antwoord.DIENSTENWET

Deel I ? Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Wim NIES.

Mr. Wim NIES is advocaat in België, en is ingeschreven aan de Balie Limburg.

Het kantoor van mr. Wim NIES is gevestigd te 3680 Maaseik, Voorshoventerweg 19

Mr. Wim NIES oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een eenmanszaak.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr Wim NIES is 0816.694.369.

Per e-mail kan u mr. Wim NIES bereiken via Wim@advocaatnies.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Wim NIES is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie Tongeren.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Wim NIES verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Wim NIES, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te verkrijgen of indien u een klacht heeft kan u mr. Wim NIES bereiken:

  • via post op het adres: Pelserstraat 4,3680 Maaseik
  • via fax op het nummer: 089/256.231
  • via e-mail op het adres: Wim@advocaatnies.be
  • via telefoon op het nummer: 0471/244.936

Opmerkingen : - Op vraag van zijn cliënt verstrekt mr. Wim NIES informatie over zijn ereloon of berekeningswijze hiervan. - Mr. Wim NIES is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten. - Mr. Wim NIES maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.